önskar vi oss alla!
Ett nytt QSO-blad finns nu att läsa.
 
Rainer SA5AYX