Den tionde november var det ett intressant föredrag på klubbmötet. Det var om elektronrörets historia och applikationer. Bengt SM5BZY är en nestor i detta ämne!

20211110 bengt rörföredrag mini

sm5gag claes