På denna länk reflekteras det om amatörradions framtid.

Vi måste hjälpas åt att rekrytera ungdomar! Claes SM5GAG

https://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/the-uncertain-future-of-ham-radio?fbclid=IwAR2Q4JzKrhs-hFLNiRzq6_Eu0yFjOiLbLnPtHHMf91OgC9mWVK6rWawpZMU