En liten påminnelse inför 2024.

Som vi kom överens om på Årsmötet är det nu ny medlemsavgift från och med 2024.

200 kr/år.

Postgiro: 29 12 64-0

SA5AYX