kräftor

Signalkräftor kallas dom, för att man tog upp dom i Morse.

sm5gag