Hem LRA-s historia

Klubbaktiviteter

November 2018
M Ti O To F L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
LRA-s historia PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av Administrator   
2014-09-23 18:42

Tyvärr saknas bilder och videoklipp. Även länkar märkta * saknas också. /SA5AYX.

LRA 60 år, Jubileum- sidor med klubbminnen och intressanta händelser redovisade årsvis sedan starten 1945

1923*
För de vetgiriga kan det vara intressant att upplysa,
det fanns en radioklubb i Linköping innan LRA bildades.
Läs och begrunda, detta skedde för 80 år sedan.
Årtal med * efter döljer mer information.
1945*
LRA bildades vid en träff på "Bäckagården". Det framskymtar att SM5CD var den som tog initiativ till att klubben bildades. Datum för konstitutionsträffen var 1945-07-16 och SM5BL som blev LRA:s förste ordföranden. Medlemsantalet vid starten var 20, men
vid årets slut fanns 66 medlemmar registrerade.


OBS!!! Nedanstående video kräver en Internetupp-
koppling på minst 0.5 Mb.

Video: SM5CD:s kåseri om LRA:s bildande. Denna video
är inspelad på LRA:s 50-årsfest. Uppläsare var
Bengt SM5FSB.
1976

Ordförande var SM5CD  / SM5GAZ QSO-redaktör var SM5DMX
Medlemsavgift: Seniorer 25:- kr Juniorer 10:- kr
(Värnpliktiga gratis!)
En auktion inbringade 2 426 kr. Byggsektionen
fick 400:- kr i anslag till inköp av verktyg. Den sedan
tre år tillbaka diskuterade målningen av klubb-
stugan verkställdes. I november hölls första månads-
mötet i Ånestadgården. Universitetet överlät repea-
tern till LRA. Repeater kommitté tillsattes.
LRA hade 2m test den 2/3. Det var det året som AP1RIL härjade på banden. LRA hade ballongjakt på 28,5 MHz. SM5AYY skrev en omfattande DX rapport i QSO-bladet.
Byggverksamhet i nya lokaler på Risbrinksgården. Rävjaktssektionen var mycket aktiv. Sammanlagt anord-nades under året 27 rävjakter i vilka totalt 29 olika personer deltog. Ordföranden SM5CD flyttar utomlands, SM5GAZ tog över. En QTH-kommite under ledning av SM5AAT underhandlar med kommunen om Ånestadgården.
1946
Detta året utkom första numret av LRA:s tidning med nr 1 årg 1. Redaktör var SM5MN. Klubbmedlemmarna tränade intensivt på telegrafi och teori "med sikte på amatörradiolicenser".
1977
Året då SM5BFY blev ordförande. LRA tecknade kontrakt med
Linköpings kommun om QTH i Ånestadgården. DX-sektio-
nen hade upphört att fungera och dess kassa skulle in-
fordras till klubben.  LRA fick tillstånd av fastighetskontoret att utnyttja såväl skorstenarna på Ånestadgården som träd i parken som antennfästen. Detta året präglades vidare även mycket livlig och aktiv pejljaktsektion med 14 st tävlingar, som ingick i en poängjaktserie.
En 2m-antenn med ny rotor sattes upp på det nya QTH:et i Ånestadgården i maj. LRA stod som värd för ett
SM5-meeting med SM5ACQ som ordförande.

1947
Var tydligen ett år med goda konditioner på 28 MHz. I QSO-bladet lär ha talats om att det mästa av världen hördes på 10 meter.
1978
Ordförande var SM5BFY Björn Larsson, QSO-redaktör var SM5CD och SM5ASP.
Detta året gick också i pejljaktens tecken med många arrangemang bl.a. arrangerandet av ett NM (Nationellt Mästerskap) vid Sätravallen blev en lyckad tillställning. Månadsmötena flyttades från fredag till måndag. Försök gjordes med "drop in"-möten mitt i månaden utan särskild aktivitet. Problem med mönsterkort till MN:s folkräknare.
Mönsterkortet för proffsigt gjorda. SM5FAN gjorde ett eget som fungera utmärkt.
1948
Året då SM5LD blev ordförande och LRA hade 88 medlemmar. Detta år fick så många medlemmar egna stationssignaler att de "inte kan nämnas individuellt". Det står omnämnt att SM5MN detta år fick kontakt med SM5UI i Norrköping på 5 meter. Detta år tillkom också LRA:s klubbmärke.
1979*
Ordförande var SM5BFY och QSO-redaktör var SM5CD och SM5ASP
Medlemsavgift: Seniorer 30:- kr Juniorer 10:- kr
Detta blev LRA: s sorgligaste år på grund av att klubbstugan
i rydskogen brann ner. Tydligen någon som lekt med tändstickor. Olyckan inträffade 79 05 05, annandag pingst. Även detta år anordnades en storauktion. Pejljaktsektionen var aktiv och ordnade 20 st övningsjakter. Även en jakt med båtburna jägare ordnades på sjön Roxen, och fyra man åkte till årets rävjakts-SM i Gävle. Karl-ErikNord, SM5MN, flyttar till SP-land
1949
Blev SM5FH ordförande för 70 medlemmar. Det blev 20 nya licenser det året så aktiviteten var hög. Lotteri anordnades och man tala om BC störningar. En militärbarack på Koberget i Majelden blev detta år klubbens QTH. Nu talades det mycket om 2 meter. Årsavgiften var 10 kr.
1980
Ordförande var SM5CWD och QSO-redaktör var SM5CD
Medlemsavgift: Seniorer 35:- kr Juniorer 15:- kr
(Värnpliktiga gratis!)????
Bulletinsändningar kom igång från SK5RHT (vår 2m-repater) med SM5JYG som uppläsare. Per-Olof "Oscar" Bäckman från Luxor föreläste om störningar och avstörning. RPO-sektionen hade en poängjaktserie med 19 tävlingar i vilka totalt 45 personer deltog. LRA ordnade informations- och demonstrationsmeeting på SAAB:s fritidsgård och mötet resulterade såsmåningom i ett certifikat för Mats, SM5MKD. En "ny" kortvågsstation, (en begagnad Drake C-line) har inköpts och installerats tillsammans med nya antenner.
Elinstallationen i klubb-QTH:et på ånestagården har kompletterats.
1950
Detta året avlöstes SM5MN som QSO-bladsredaktör av SM5AHL och SM5KB. De klagade under året på brist av bidrag från klubbmedlemmarna. (Sådana tider det måste varit då?). Femårsjubileet firades med elektriskt ljus i klubbstugan. "10 nya cert såg dagens ljus".
1981
Ordförande var SM5CWD  QSO-redaktör var SM5CD och SM5ASP
Medlemsavgift: Seniorer 35:- kr Juniorer 77:- kr
Vi hade celebert besök på ett månadsmöte av SM5DJH Olle
Holmstrand, som talade om UHF. LRA arrangerade SM i RPO den 29-30 augusti och 64 personer deltog. Bengt SM5FSB drog det tyngsta lasset och skrev historia när deltagarna fick med sig hem detaljerade, datorutskrivna resultatlistor. Lasse Johansson ladebanorna! Vi hade en storauktion i november. Klubbens IC211 för 2m ersattes med en Kenwood TS770 för 70cm och 2m samt ett slutsteg på 170W och div tillbehör. Även en IC2E anskaffades. SM5JYG skötte om bullen på 2m. SM5BFY informerade om sin hembyggda 2m-station med syntesgenerator. SM5CQJ ordnade i maj en mätafton.
1951
SM5ACH blev ordförande och LRA hade 32 medlemmar. Sju medlemmar fick nya cert.
1982
Ordförande var SM5CWD och QSO-redaktör var SM5CD
och SM5ASP
Medlemsavgift: Seniorer 55:- kr Juniorer 25:- kr
Vi fick vårt nya QSL-kort med bild på vårt nya QTH, Ånestagården, ritat av SM5FSB XYL Marianne. Det var första gången vi hade försök med bilder i QSO-bladet. Första kursen i datorprogrammering på ABC80 hölls av SM5FSB. Antal medlemmar i februari var enligt medlemsförteckningen ca 107st. Medlemskap söktes till AMSAT-Sweden. Stig, SM5AYY, föreläste om vågutbredning. CW -kurs på kassettband finns tillgänglig.
1952
Året då SM5CD tog ordförandeskapet i en klubb med minus i kassan. Stugan storstädades och LRA höll auktion i april. Medlemmarna gjorde sig redo att köra 15 meter. Fina DX på 40 och meter noterades.
1983
Ordförande var SM5JMP och ny QSO-redaktör blev SM5IO och
SM5NNZ.
Medlemsavgift: Seniorer 65:- kr Juniorer 50:- kr
ABC80-kursen fortsätter. Styrelsen beslutar att äldre klubbhandlingar skall insamlas och arkiveras, SM5IO och SM5NNZ handlägger. LRA ordnade kurs i radio engelska på Medborgarskolan med SM5PHT som lärare. Klubbmästerskap i RPO med åtta deltagare. Årets Jota kördes från klubbens QTH. Under året sändes 41 bulletiner på 2m. Auktion
hölls i december.
1953
LRA hade 47 medlemmar och årsmöte hölls på Östgöta Gille.
1984
Ordförande var SM5BFY och  QSO-redaktör var SM5IO
SM5NNZ
Medlemsavgift: Seniorer 80:- kr Juniorer 50:- kr
Mötesaktiviteter har varit visning av radiostyrda modell-flygplan, föredrag om modern radarteknik, radioprognoser, vågutbredning i atmosfären, besök i flygvapenmuseet, visning av paketradio. Under året sändes 40 bulletiner på
2m via SK5RHT.
1954
QSO-bladet kom ut med 1 nummer som manade de 9 medlemmarna att komma till årsmötet i klubbstugan.
1985*
Ny ordförande blev SM5FSB Bengt Lundin QSO-redaktör var SM5NNZ och SM5IO.
Medlemsavgift: Seniorer 100:- kr Juniorer 55:- kr
LRA fyller 40 år och SM5QG upprättar en omfattande historik över dessa åren. Historiken finns att läsa i QSO-bladen
nr. 3, 4 och 5 /85.
Mötesaktiviteter har varit föredrag om antenner av SM5AZN.
Besök av televerket Radio, föredrag om diplom, DX-ing, slutsteg. Klubben arrangerar DL5-meeting, samt svarar för radiosambandet vid Berga Scoutkårs Tre-Manna-Hajk (Tre-Ma-Ha) som går av stapeln i skogarna väster om Rimforsa.
Den 28/4 -26/5 användes signalen 1S5SSA för att fira SSA:s 60-årsjubileum. Under året sändes 43 bulletiner på 2m via SK5RHT.
1955
Styrelse fanns, men vad hände i föreningen? All efterforskning resultatlös.
1986
Ordförande är SM5FSB och QSO-redaktör kvarstår SM5I0
Medlemsavgift: Seniorer 100:- kr Juniorer 55:- kr
Vi gjorde studiebesök på Östgöta Kontroll i Norrköping samt på värmeverket i Linköping. QSO-bladet utkom detta år med fem nummer med många fina beskrivningar. För ombyggnad till 70cm som anskaffades via Eskilstuna SändarAmatörer, ett 40-tal kommunikationsradio stationer. Ny SWR-meter inköptes. SM5FAN demonstrera sin radiostyrda Mailbox, övrigt visades satelit- TV, PC och 70 cm. Kurs i radio engelska med SM5PHT som lärare startades i mars.
1956
Tioårsjubileum firades vid årsmötet 560128. Det beslutades att en tre meter lång vimpel skulle tillverkas och vara hissad varje gång någon var i klubbstugan.
1987
Som ny ordförande valdes SM5AFU och QSO-redaktör var SM5I0.
Medlemsavgift: Seniorer 100:- kr Juniorer 55:- kr
Vi gjorde studiebesök på EIS och Tekniska Verkens
eldistributionscentral. QSO-bladet utkom även detta år
med fem nummer. Ombyggnads- och trimdagar för 70cm stationerna genomfördes under överinseende av SM5RCM
och SM5GFY. Ny SWR-meter anskaffades.
SM5PTH fortsätter med kurs i radio engelska och SM5FSB håller teorikurs för blivande T -amatörer i Linghems scoutgård. LRA deltog vid invigningen av SAAB-SCANIAS nya motionshall med SSA:s skärmutställning om amatörradio, samt demonstrerade amatörradiotrafik. Linköpings stad
fyllde 700 år men ansåg sig icke kunna ställa upp med jubileums-QSL till klubben. I stället ställde SAAB-SCANIA,
som fyllde 50 år, upp med c:a 19.000 (nittontusen!!!) kort med 28 olika påtryck! Vid televerkets dag i det nya konserthuset deltog LRA med en skärmutställning samt demonstrationskörde amatörradio på kortvåg. Sorgebud från SP-land, SM5MN silent key i december.
1957
Ordföranden var SM5APN som valdes 1955. Årsmöte på "Storan". QSL-kort för klubben anskaffades och rävjakt ordnades i Norsholm. SM5XA-möte hölls i Sätravallen och månadsmöte hölls på fredagar.
1988
Ordförande var SM5AFU och QSO-redaktör var SM5IO.
Medlemsavgift: Seniorer 100:- kr Juniorer 55:- kr
QSO-bladet utkom med fem nummer. Packetnod i drift. Auktion i november. Klubben förmedlade 67st AGA Ru16-stationer för ombyggnad till 2 m FM. En digipeater har installerats i klubblokalen genom SM5GFY:s försorg. Repeatern för 2m har varit ur funktion under hela
året. Frekvensbyte till R5 görs vid årsskiftet. En ny 2m-repeater är under byggnad och en repeater för 70 cm är också snart klar.
1958
Svante Tillberg höll föredrag om livet i Ghaza. SM5AQ, SM5DM, SM5ARS och SM5BUR ordnade med uppvärmningen av stugan till månadsmötena.
1989
Ordförande var SM5AFU och QSO-redaktör var SM5IO
Medlemsavgift: Seniorer 100:- kr Juniorer 55:- kr
Repeater för 70 cm provkörd. Repeatern på 2m, SK5RHT,
fick byta kanal från R8 till R5. RADlOVÅGEN(?) fyllde 100 år. QG skreven bra artikel om hur man börjar att använda en dator.
1959
LRA arrangerade SM i rävjakt, anskaffade och lät gravera en pokal: LRA:s Hederspris. SM i Rävjakt 1959.
1990*
Ordförande var SM5AFU och QSO-redaktör var SM5IO
Medlemsavgift: Seniorer 100:- kr Juniorer 55:- kr
Vi påbörjade monteringen aven ny kortvågsbeam på Ånestagårdens tak och med hjälp av räddningsverket fick vi den på plats! Vi blev husvilla med repeater SHT, uppsagda från repeaterns QTH.

OBS!!! Nedanstående video kräver en Internetupp-
koppling på minst 0.5 Mb.

Video: Antennuppsättning på LRA:s QTH, Ånestadgården.
Videon filmad av Nils SM5AAT. En av de få rörliga
bilder på en av LRA:s grundare, Gunnar SM5CD.
1960
Årsavgiften var 10 Kr, och fikaavgiften var 1 Kr. Telegrafikurs på Lv2. Byggnadskommitté bildades för nu skulle klubben köpa stugan som skulle flyttas till "av staden angiven plats i Rydskogen". Röjning pågick och stenar sprängdes. SM5MN blev enhälligt utnämnd till hedersmedlem.
1991* Ordförande: SM5AFU och QSO-redaktör var SM5IO
Medlemsavgift: Seniorer 100:- kr Juniorer 55:- kr
Samuel Morse fyller 200 år och LRA och några av medlemm-arna körde med signalen SI5SM varvid vi tillsammans avverkade 181 QSO

OBS!!! Nedanstående video kräver en Internetupp-
koppling på minst 0.5 Mb.


Video: Antennuppsättning nummer 2 på LRA:s QTH,
Ånestadgården. Antennen gick sönder under en
trolig stormig period.
Videon filmad av Nils SM5AAT.
1961
Detta år var det telegrafikurs på I4. SM5AJR var flitig på banden och kunde uppvisa "en imponerande samling diplom". Arbetet med stugans flyttning och elinstallation pågick för fullt. För säkerhets skull inköptes en oljekamin. Båträvjakt anordnades tillsammans med LMBK. Vem höll i detta? Jo SM5CD förstås.
1992*
Ny ordförande blev SM5FSB och QSO-redaktör var SM5IO
Medlemsavgift: Seniorer 110:- kr Juniorer 65:- kr
Repeatern fick ett nytt QTH i Folkungaskolan där den installerades av SM5HBL och SM5KIQ. Östergötlands radioamatörer gjorde ett studiebesök på Grimeton Radio i maj. Vi blev uppsagda från vårt QTH i Ånestadgården med avflyttning före den 1 juli 1993. Klubben har fått övertaga packetrepeatem, som administreras av SM5IO. Vid årsmötet (jan. 93) fick föreningen två hedersmedlemmar,
SM5AAT Nils Åkerblad och SM5AFU Göran Wahlström.
1962
Det viktigaste inom LRA detta år var att SM5BKN gifte sig.
1993*
Ordförande var SM5FSB och QSO-redaktör var SM5IO
Medlemsavgift: Seniorer 150:- kr Juniorer 75:- kr
Efter mycket letande inklusive annonsering kunde LRA tack vare god insats av SM5PHT flytta in till nytt QTH på "Nya Munken AB" (f.d. Munkhagsskolan). Elinstallation och nytt
lås ordnades av SM5AEI och SM5AAT m fl. SM5BRK bidrar med elmateriel mm. Arbetet med flyttningen har övervakats och organiserats av SM5MJN. Antennfrågoma får lösas provisoriskt tv, en dipol med avstämningsenhet för
kortvåg och en vertikal för 2m.
SM5IO lämnar efter många års idogt arbete redaktörskapet för QSO-bladet. SM5PHT och SM5FSB har genomfört en kurs för blivande sändaramatörer, som resulterat i att två klubbmedlemmar avlagt godkända prov för C- resp T -certifikat.
Repeatem på Folkungaskolan flyttas till Tl. Klubben erhöll som gåva från SM5LLD en kortvågstransciever, Kenwood TS130, och från SM5FSB en PC till packetstationen.
1963*
Sammansättningen av styrelsen är okänd. 
Tre nummer av QSO-bladet återfunnits från detta år.
Dessa förtäljer att LRA hade 40 medlemmar. I juni detta år hade klubben en tombola med 5000 lotter vid biografen Grand. I oktober fick klubben sändaren HX-20, vilket firades med jamboree. Månadsmötena hölls på onsdagar.

OBS!!! Nedanstående video kräver en Internetupp-
koppling på minst 0.5 Mb.

Video: En Super 8 film från invigningsfesten 1963 av
LRA:s klubbstuga i Rydskogen.
Videon levererad av Gunnar SM7AIF.
1994
Ny ordförande: är SM5PHT och QSO-redaktör blev SM5FAN
för 1 år.
Medlemsavgift: Seniorer 150:- kr Juniorer 75:- kr
LRA har den 12 mars svarat för DL5-möte i nya Munkhags-skolans aula med DL5 SM5KUX som orförande. SM5FSB startar (hemma i sitt kök) teorikurs för blivande sändar-amatörer med 10(!) anmälda deltagare.
LRA genomför årets JOTA tillsammans med Linghems scoutkår med; SM5FSB som sammanhållande och med bistånd av SM5AEI, SM5AAT och SM5CD. Jotan blir succé bland de ca 70 deltagande scouterna. Jubileumskommitté med SM5AAT som utses till jubileumsgeneral.
1964
Styrelsens sammansättning fortfarande obekant. Sex nummer av QSO-bladet kom ut.
1995*
Ny ordförande är SM5HBL och QSO-redaktör: Saknas
Medlemsavgift: Seniorer 175:- kr Juniorer 90:- kr
Detta är året då LRA har funnits till i 50 år. Vid årsmötet i januari lyckas man för första(?) gången ej finna någon ordförande, utan klubben startar året med en interimistisk styrelse! Vid nästa månadsmöte åtar sig dock SM5HBL att lotsa LRA genom jubileumsåret. SM5FSB slutför teorikursen som resulterar i fyra nya amatörer med cept2- licenser. Undersökning om eventuellt nytt QTH startar. LRA svarar
med den äran för radiosambandet vid årets TRE-MA-HA
som genomförs av Berga scoutkår. Ansvarig för planering
och ledning av radiosambandet var SM5VXF. Kurser i datateknik startar. Den 20 oktober firas LRA:s 50-års
jubileum med "bankett" i Riksbankens personalmatsal,
med god mat, goda radiohistorier och god stämning. Samtidigt utnämnes klubbens startare och initiativtagare
till Hedersordförande. Den 21 och 22 oktober är det åter
dags för JOTA med Linghems scoutkår och med SM5FSB
som sammanhållande och med bistånd av SM5RFF och SM5VXO. Två stationer i gång, klubbens TS-130 och
SM5MJN:s IC730. Jotan åter succe med fler deltagande scouter än året innan, bl a från scoutkårer i Linköping och Ljungsbro.

OBS!!! Nedanstående video kräver en Internetupp-
koppling på minst 0.5 Mb.


Video: Klipp av Nils SM5AAT:s video från 50-årsfesten.
1965*
20-årsjubileum firades med middag på Stora Hotellet. SM5CD blev hedersmedlem och SM5BL hedersordförande.Det hölls rävjakt i Krokek i oktober och den månadens QSO-blad innehöll beskrivning på en fin rävsax.
1996*
Jakten på nytt QTH pågår och resulterar i flytt till Flygets hus. Invigning av lokalen hölls i samband med månadsmötet i september. De digitala moderna och radions samman-koppling med datorn var högaktuella ämnen. En PC-kursdrevs i klubbens regi.

OBS!!! Nedanstående video kräver en Internetupp-
koppling på minst 0.5 Mb.


Video: Klipp av Nils SM5AAT:s video från invigningen av
LRA:s nya klubb QTH, Flygets Hus i Malmslätt
1966
Årsmöte hölls den 24 januari på Vingebo. SM5AAT blev ordförande. Vem som var QSO-bladsredaktör har inte gått att utforska men det kom ut sex nummer. LRA hade en hel del samarbete med Norrköping, det var mätafton, rävjakt och telegrafikurs mm. LRA hade 77 medlemmar.
1997*

 

Klubblokalen hålls öppen för varje helgfri måndag. Datakursen fortsätter.  Telegrafikurs startas. Tekniska föredrag (Demo av digitlkamera, Multimediainfo, GPS, kortvågslyssning, Hennings hembyggen och flygradiostationerna FR2 och FR3) Klubben körde JOTA tillsammans med Linghemskåren.

1967
Årsmöte hölls i Risbrinksskolan. Klubben hade 61 medlemmar och kassören var glad åt att medlems-avgifterna betalades in i tid. SM5ABW var redaktör och gav ut 7 nummer av QSO-bladet. SM5BGW vann bidragstävlingen och det påstods att 10 och 15 meterbanden var vidöppna. En jättefin auktion med
bl a antennrotor, mek. filter omnäms som årets höjdpunkter.
1998*
Nya stadgar arbetades fram och fastställdes 1998-04-06. Fotografiska bilder införs i QSO-bladet Linköpings datorklubb gästar LRA och demonstrerar sin verksamhet Demo av IC746.

1968
Det talas om rävjaktsektion och pejljakt med SM5AAT som promotor. Det var nästan allt detta år.
1999*

 

Klubben får 24-metersmast samt antenner av SM5HTL.

 

1969
SM5ABW blev ordförande för 67 medlemmar. Åtta bra nummer av QSO-bladet som hade massor av schemadata på aktuella transistorkopplingar. Nu börjar tryckt ledningsdragning komma i ropet.
2000* Ny klubbstation (IC751A) anskaffas och demonstreras vid februarimötet. Besök hos Leif -CEU med demo av utrustning. SM5CNF demonstrerar digital-TV. Mycket arbete med att ta hand om utrustning från SM5HTL
1970*
Jubileumsår. Mycket aktivt enligt gammal historik. SM i rävjakt hölls i Linköping och en aktiv ungdomsverksamhet fanns inom klubben.
2001* Öppet hus träffar och månadsmöten. PSK31 kurs med SM5ATP. LRA:s hemsida tas fram och Radio Östergötland upptäcker den och gör en intervjuv med SM5ABW om klubbens verksamhet.
1971
Bengt Lundin valdes till ordförande. SM5AB blev hedersmedlem vid jubileet och fick av SM5MN motta ett diplom som bevis på sin värdighet. QSO-bladet korn ut med 6 nummer och det fanns 87 medlemmar. Man diskuterade satellitverksamhet för Oscar 6 och höll SM5-meeting. En DX-avdelning bildades. Den blev genast mycket aktiv.
2002* Klubben anskaffar en ny modern dator. Klubben höll en loppis/auktion som gav gott tillskott till kassan. Ny repeterutrustning anskaffas. SM5CD går Silent Key och klubben får Gunnars radioutrustning.
1972
Detta året hölls årsmöte i personalmatsalen på Data-Saab. SM5AFU blev ordförande och SK5XA-bladet korn ut som bilaga till QSO-bladet. SM5DJH Motala demonstrerade amatör-TV på UKV. Kassören hade en behållning på tre "skära" och SK5AS sände iväg 1200 QSL-kort. DX-sektionen jobbade hårt och det talades mycket om SWR och diplom.
Årsavgiften var 25 resp 10 kronor och 10 nummer av ,
QSO-bladet korn ut. Ett mycket aktiv år, tydligen.
2003* Länstidningen Östergötland såg vår hemsida och gjorde ett reportage om vår verksamhet och gav klubben lite PR.
Klubben höll auktion på -CD Gunnars efterlämnade prylar.
Klubben bedrev CEPT2 -utbildning (-NCQ) liksom CW-kurs
(-JAB) Föredrag om modern radarsystem (-BFY), Taktiskt Radiosystem "TARAS" (-KIQ), DXCC (-AJR), datorprogram för amatörradio (-UFB) Repetern på nytt QTH malmslätt.
Field-day på Omberg
1973
Detta året valdes SM5BCF till ordförande enligt valberedningen. Det blev ordentlig fart på 2 m-kanaltrafiken. Det skaffades kristaller till Storno och SRA surplusstationer som var populära. Vanligaste frekvensen var 145,700 och 145,500 blev lokalfrekvens för Linköping.
2004*


Klubben fortsätter driva teknikkurs för CEPT (-YMT) och CW-kurs (-JAB) Demo av QSP/CW-rigg Elecraft KX-1 (-JAB)Antennprojekt (-JAB) Fied dday hos SM5YMS. Lennart -DJT avslutar inläggning av gamla QSO i EasyLog. Antenn-kompendium releasas (-FAN) Loppis/auktion i "Rotundan" i Folkets Park. Klubben tar upp radiosambandsverksamhet.
Ny VHF/UHF-statin för sambandsverksamhet anskaffas
liksom ett antennanalys-instrument.

1974
SM5FFQ övertog ordförandeskapet. (Det byttes ofta!) Detta år fick QSO-bladet sitt A 5-format med hård pärm,  SM5FAN:s inträdde som QSO-bladsredaktör. Det anskaffades annonsörer till QSO-bladet som gjorde tryckningen av tidningen kostnadsfri för klubben.
1974 var inte slut i och med att SM5FFQ blev ordföran-
de, man tillsatte en antennkommitté, eftersom antenn-
erna på LRA:sQTH var dåliga. Nya frekvensen för LRA
blev 145.400 MHz. Ett förslag att inköpa en bärbar 2-metersstation för utlåning till sjuka medlemmar avslogs.
På månadsrnötet i april noterades att mycket material till QSO-bladet hade kommit in!
2005* Teknikkurser för CEPT fortsätter. Föredrag om vertikala dipoler (-JAB).  Studiebesök vid LinCAD. Föredrag om underrättelseradio i England under andra värdskriget (-JAB). Info om sambandsradio (-YMT och-UFB).
60-årsjubileum.
1975
Vid årsmötet i Risbrinksgården valdes SM5CD till ordförande. LRA anordnade SM i rävjakt med lyckat resultat, Och hur var det med jubileumsfesten? Finns
inget material som förtäljer. SM5QG övertog som QSO-bladsredaktör.
SM5CNF skaffar som byggsats en HW 101 med CW-filter.
transcievern färdigställdes av SM5BMF. SM5QG sliter med QSO-bladet. SM5AFU publicerar en utmärkt pejl-mottagare. Byggverksamheten försiggår i Risbrinks-gården. Eltema handlägger QSL-servicen. LRA anordnar sitt tredje SM i radiopejlorientering med SM5FSB som sammanhållande och SM5CSC som banläggare. Plats Skjutskolan vid Kvarn. SM5AAT monterar nya lås i sändarrummet. SM5SB kom hit och demonstrerade ATLAS210. SM5MN:s folkräknare föddes. Första flygpejljakten ägde rum i LRA:s regi. Det var det året LRA dominerade 2m-bandet.

Senast uppdaterad 2014-09-23 19:23
 
Copyright © 2018 LRA. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.