nyttqso192

Läs Nya QSO BLADET !!!

Information om ändrade mötestider till våren!

Gå till fliken QSO-bladet eller klicka på bilden ovan.