Årets portabeltest.

Sön 16 aug 2020 0700 - 1100 UTC.

QTH Tvärskogsudde vid Roxens södra strand.

Op`s SM5DK & SM5ATP ska köra SK5AS/p med CW.

Besökare är välkomna. Som support eller varför inte nyckla lite ?

Roxtuna

smp 2018

Bilden visar SM5DK vid förra besöket i maj 2018 på samma QTH

BCNU guys / SM5ATP


 _______________________________________________________________________________________