Vi kommer att få en sändning QSL vid radiomässan i Eskilstuna 30 mars.

De som vill ha utgående QSL förmedlade via klubben måste lämna dessa senast vid Öppet Hus den 27 mars för att de skall komma med till Eskilstuna.

73 de SM5DK 20190307